Veiligheid staat meer dan ooit met stip bovenaan op al onze sites en werven bij edibo en edibosud. In 2022 doen we er nog een schepje bovenop. Deze week vond de aftrap plaats van een jaar lang lopend veiligheidstraject en dat over al onze afdelingen heen.

Veiligheidscultuur

Dit veiligheidstraject, in nauwe samenwerking met NOA Academy, heeft als doel om een groter veiligheidsbewustzijn te creëren en het aantal incidenten en arbeidsongevallen terug te dringen.

Concreet willen we samen bouwen aan een actieve veiligheidscultuur, waarbij ieder de verantwoordelijkheid opneemt voor zijn of haar eigen veiligheid en die van de collega’s.

Interactief traject

Het traject ging van start met een tweedaags seminarie voor het managementteam en de afdelingshoofden, gevolgd door een seminarie voor de werf- en projectleiders.

Nadien zal iedere constructive challenger bij edibo de mogelijkheid krijgen om input en feedback te geven rond veiligheid, in de vorm van individuele interviews. Hoe is het vandaag de dag gesteld met de veiligheid op de werven en in het atelier? Waar en hoe kan het beter?

Na deze interviews zullen er verschillende workshops in gemengde groepen plaatsvinden, waarbij onze werknemers kunnen brainstormen en volop hun ideeën rond veiligheid kunnen delen.

Op naar de edibo veiligheidswaarden

Het einddoel van dit hele veiligheidstraject? Het vastleggen van de edibo veiligheidswaarden. Net daarom is het heel belangrijk dat iedereen binnen dit traject individueel betrokken wordt. Want met een positieve aanpak, kunnen we dit van deze samenwerking een  (veiligheids)verhaal van ons allen maken.

Start campagne na de zomer

De eerste planning (tot na de workshops) ligt al vast tot aan het bouwverlof. Na het bouwverlof volgt de officiële start van een edibo veiligheidscampagne, waarbij we een dynamische opvolging verzekeren met het oog op onze einddoelen.

Bij edibo en edibosud geloven we alvast dat we samen mooie stappen zullen zetten om een (nog) veiligere werkomgeving te creëren!