De challenge

Het transport- en logistiek bedrijf in kwestie beschikte tot voor kort over een klein kantoorgebouw en een onderhoudshal. De bouwheer stapte op ons af met een duidelijke boodschap: een nieuwe logistieke hal bouwen die flexibel in te richten is tot 6 afzonderlijke units. Deels voor eigen gebruik, deels voor verhuur, afhankelijk van wat de toekomst brengt. Aanpalend aan de nieuwe hal bouwen we twee nieuwe grote kantoren en ook iedere logistieke unit beschikt straks over eigen kantoorruimtes.

“De opdrachtgever, iemand met jarenlange ervaring binnen de logistieke sector, werkt binnen dit project zeer nauw met ons samen. Net dankzij die ervaring beschikte hij ook over tal van goede ideeën om mee te nemen in de constructie van het gebouw. Aan ons om de technische haalbaarheid ervan na te gaan.”

“Op de technieken na, nemen we het volledige bouwtraject voor onze rekening, inclusief de coördinatie van de werken. Op bouwkundig vlak is de opdracht relatief eenvoudig. De grote uitdaging ligt vooral in het rekening houden met meerdere toekomstscenario’s. Wat met het aantal opslagrekken, hun hoogtes, de breedte van de poorten, loskades enzovoort? Een nauwe communicatie vanaf de beginfase was dus cruciaal.”

Grindkernboring tijdens de werken

Toch dienden we het tijdens de voorbereidende werken plots over een andere boeg te gooien. “Twee weken voor de start van de funderingswerken twijfelde de bouwheer of een deel van de voorziene vloeren sterk genoeg zou zijn voor eventuele zwaardere belastingen in de toekomst.”

“Na snel en nauw overleg besloten we om grindkernen van zo’n 5 à 6 meter diep te boren onder ongeveer de helft van de totale oppervlakte, zo’n 4.000 m2. Dat was logistiek gezien zeker geen lachertje, maar wel een blijk van onze grote flexibiliteit op en naast de werf.”

“Na snel en nauw overleg besloten we om grindkernen van zo’n 5 à 6 meter diep te boren onder ongeveer de helft van de totale oppervlakte, zo’n 4.000 m2. Dat was logistiek gezien zeker geen lachertje, maar wel een blijk van onze grote flexibiliteit op en naast de werf.”

Uitbreidbare units

“De ruwbouwstructuur van dit logistieke industriegebouw bestaat voor 90% uit staal uit ons eigen atelier. De brandwanden tussen de verschillende units zorgen voor brandcompartimentering en kunnen deels verwijderd worden. Op deze manier behoudt de bouwheer een flexibele indeling van zijn ruimtes en is elke afzonderlijke afgesloten unit volledig in orde met de brandveiligheidseisen.”

“En ook aan het esthetische werd gedacht bij het ontwerp. Iets wat bij logistieke gebouwen wel eens op een zijspoor belandt. Zo zullen kleurschakeringen van de nieuwe gevelbeplating de visuele overgang vormen tussen de kantoren en het logistieke gedeelte.”

Sterke samenwerking op en naast de werf

“Het studiewerk binnen dit project lag volledig bij ons eigen ingenieursteam. Zij schoten meteen in actie toen tijdens de werken de vraag kwam om alsnog de vloeropbouw te versterken. We weten dat we in zulke situaties volledig op hun sterk aanpassingsvermogen kunnen rekenen.”

“Daarnaast verdient ook iedereen op de werf een dikke pluim. Het was een grote uitdaging om de werken in iedere afzonderlijke logistieke unit mooi op elkaar af te stemmen, ondanks enkele toeleveringsvertragingen en last minute changes. Dit project laat zien dat we op elke mogelijke situatie voorbereid zijn.”