Als projectontwikkelaar investeert het Londerzeelse EXPO Holding (BE) in het opwaarderen en verhuren van industriële gebouwen. Om zelf het goede voorbeeld te geven, vertrouwden ze ons de bouw van hun nieuwe kantoren toe. Een relatief kleine oppervlakte naar edibo-normen, maar wel een project met een uiterst challenging niveau van detaillering. Projectleider Frederick Meynen en calculator-verkoper Marc Pellens blikken samen terug op een kort, maar krachtig dossier.

Het project

Binnen dit project waren we aan zet voor de wind- en waterdichte ruwbouwwerken. Met een kleine 300 m2 aan nieuwbouwkantoren verspreid over twee bouwlagen spreken we hier niet meteen van een typisch industriële edibo-realisatie.

Toch dienden we onze meer dan 40 jaar ervaring en expertise aan te spreken om de vooropgestelde verwachtingen van de bouwheer in te lossen. Vooral om het visuele plaatje helemaal te doen kloppen.

Waar vanop een iets grotere afstand de voornamelijk glazen gevels, witte betonpanelen en zwart aluminium schrijnwerk in het oog springen, zorgen van dichtbij de minutieuze uitlijningen voor het esthetische spektakel.

Voor de bouwheer – die als architecte zelf instond voor het gebouwontwerp – zit de kracht van de schoonheid ‘m dus duidelijk ook in de details. Dat kunnen we bij edibo alleen maar beamen.

De challenges

Hoe meer oog voor detail, hoe groter de vraag naar perfectie. Om tot het gewenste eindresultaat te komen, dienden we op weg naar die perfectie een aantal bijkomende challenges te tackelen.

1. Beperkte werfomvang

Door de kleine werfoppervlakte moesten we alle leveringen en uitvoeringen precies op elkaar afstemmen, zodat we niet zonder werk of materialen kwamen te zitten. Een gedetailleerde voorbereiding vooraf was dus een absolute must.

2. Industriële materialen tot het uiterste gedreven

De bouwheer ontwierp een esthetisch zeer hoogstaand gebouw met tal van overgangen tussen verschillende materialen die bovendien perfect uitgelijnd dienden te zijn. Het vooropgestelde budget maakte het echter niet mogelijk om met materialen te werken die extra flexibiliteit bieden tijdens de uitvoering.

De grootste uitdaging lag meer bepaald bij het plaatsen van de betonnen gevelpanelen. Waar we met architectonisch beton deze panelen met zeer weinig technische beperkingen volledig op maat zouden kunnen produceren, stonden we met industriële geprefabriceerde panelen voor een veel grotere uitdaging.

Deze industriële betonpanelen zijn zeer degelijk en budgetvriendelijk, maar minder flexibel qua beschikbare afmetingen en mogelijke detailleringen, aangezien ze enkel in standaardbreedtes worden geproduceerd.

Om die visuele puzzel helemaal te doen passen, konden we beroep doen op een intern team dat de opdracht perfect begrepen had. Van de verkopers over de werkvoorbereiders tot de montageploegen op de werf: iedereen besefte dat alleen een opperste focus en samenwerking zouden volstaan om te slagen in ons opzet.

3. Voortdurend compromissen zoeken

Bijkomend voordeel binnen dit project was de constructieve communicatie tussen bouwheer/architect en team edibo. Beide partijen beschikten over de nodige ervaring en materiaalkennis om snel en efficiënt de nodige knopen door te hakken.

Bij een project waar de visuele details van groot belang zijn, is zo’n constructieve dialoog van extra groot belang. Want waar het esthetische primeert, daar moet vaak een ander belangrijk element wijken. Net dankzij deze open samenwerking vonden we steeds de meest optimale compromissen, zowel op esthetisch, budgettair als op energetisch vlak.

Typisch edibo?

Ondanks dat we met materialen en methodes aan de slag gingen die al decennia in ons DNA vervat zitten, blikken we terug op een relatief ongewoon project voor edibo. Net omwille van de esthetisch hoge eisen vanuit de bouwheer gebundeld op een zeer beperkte oppervlakte.

Dankzij de hypergedetailleerde voorbereiding van ons intern team en de nauwe communicatie met de bouwheer/architect – al vanaf de calculatiefase – konden we in de uitvoerende fase op volle snelheid blijven voortwerken. Met een gesmaakt resultaat tot gevolg.

Mag het voor u ook iets meer zijn?

Deze realisatie blinkt – net als vele andere edibo-projecten uit het verleden – zowel uit op organisatorisch, bouwtechnisch als op esthetisch vlak. Mag uw toekomstig project er ook bovenuit springen? Bij edibo(sud) beseffen we als geen ander dat een industrieel bouwproject niet beperkt hoeft te blijven tot het puur functionele.

Wat heeft u in gedachten? Vertel het ons tijdens een vrijblijvend gesprek.