Binnen industriële bouwprojecten staat een veilige werf met stip bovenaan de prioriteitenlijst. Aangezien de bouwsector zichzelf voortdurend blijft heruitvinden, mag ook het veiligheidskader niet achterblijven. Net daarom zijn we bij edibo en edibosud een nieuw engagement aangegaan. Een engagement waar iedere constructive challenger individueel bij betrokken zal worden.

Voortbouwen op een stevige basis

“Bij edibo investeren we al sinds dag één veel tijd in energie in het veiligheidsplaatje, zowel op onze werven als in ons atelier”, geeft Thomas Van Hooydonk, coördinator veiligheid, kwaliteit en milieu aan.

“Ons beleid rond veiligheidsopleidingen, toolboxmeetings, werfinspecties, keuringen, PBM’s… staat al heel goed op punt. Net als onze overkoepelende veiligheidssystemen en -regels. Zo behaalden we in 2004 het OHSAS18001-certificaat (sinds 2020 vervangen door het ISO 45001-certificaat). In 2014 kwam daar ook de VCA-certificering bij. Dat bewijst dat we zeker op de goede weg blijven. De laatste jaren zetten we bijkomend in op technische veiligheid en op het veilige gebruik van werkmaterialen. Onze arbeiders kunnen hun werk met andere woorden in alle veiligheid uitvoeren.”

“Maar ondanks die grote inspanningen, merken we dat het aantal ongevallen en schadegevallen niet altijd even sterk mee dalen. Dit terwijl de frequentie en de ernst van de gevallen wel degelijk blijven afnemen. We blijven met andere woorden botsen op een ander probleem.”

“En dus kijken we eerder in de richting van het veiligheidsbewustzijn op de werkvloer en de menselijke gedragingen daarrond. Dit vormt een uitdaging die we zeker moeten durven uitspreken. Zeker als bedrijf met enorm hoge kwaliteitseisen en zeker gezien onze groeiende focus op de farmasector en de petrochemiesector. Twee sectoren die op vlak van veiligheid nog hogere eisen voorleggen in vergelijking met andere industriële sectoren.”

“Al in het voorjaar van 2020 zijn we daarom op zoek gegaan naar een partij die ons kon begeleiden in de uitbouw van een breed gedragen veiligheidscultuur. Het doel is om bewuster met veiligheid om te gaan en om ons dagelijks gedrag hier nog beter op te leren afstemmen. Ieder individu moet straks voor zichzelf kunnen uitmaken welke eventuele risico’s gepaard gaan met de taken die ze zullen uitvoeren. Om uiteindelijk naar een mentaliteit toe te groeien met als motto: We doen het veilig of we doen het niet.

Van anonieme gesprekken tot gemengde workshops

Begin dit jaar is dat veiligheidstraject officieel van start gegaan, onder de naam Bouwen aan een veiligheidscultuur. “Weliswaar met wat vertraging”, erkent Thomas Van Hooydonk. “Enerzijds door het hele coronagebeuren, anderzijds omdat we niet meteen de juiste partner vonden. Uiteindelijk stootten we eind vorig jaar heel toevallig op de coaches van NOA Trainings.”

“De klik was er meteen. Wij legden hen onze uitdagingen voor, zij schotelden ons een – op het eerste gezicht – verrassend antwoord voor. Waar we ons als bedrijf intuïtief meteen op de werven en het atelier wilden richten, presenteerden hun veiligheidscoaches een heel andere aanpak: vertrekken vanuit de leidinggevende profielen om uiteindelijk elk individu te betrekken bij het veiligheidstraject.”

Het resultaat is een meerstappenplan geworden, verspreid over verschillende maanden. Daarin gaan we op zoek naar de zogenaamde grootste gemene deler onder onze constructive challengers.

“We zijn begonnen vanuit het management, onze afdelingshoofden, project- en werfleiders. Tijdens een aantal masterclasses hebben we de grootste uitdagingen op vlak van veiligheid, maar ook op vlak van orde en netheid op een rijtje gezet en dat over al onze sites heen. Alle andere medewerkers mogen uitgebreid hun zegje doen tijdens anonieme interviews. Op deze manier proberen we een zicht te krijgen op de grootste gemene deler onder al onze collega’s.”

“De bevindingen die daaruit komen, wordt door de coach teruggekoppeld met het managementteam. Van daaruit gaat het naar de belangrijkste fase van het traject. Straks organiseren we verschillende workshops, telkens in groepen van een tiental personen, bestaande uit een mix van werfarbeiders, arbeiders atelier, ingenieurs, noem maar op. Om uiteindelijk te komen tot één finale workshop met onze edibo veiligheidsambassadeurs. Dat zijn de werknemers die zich het meest betrokken hebben getoond tijdens het hele traject.”

Officiële startschot

Met andere woorden, het belooft een intensieve oefening te worden. Maar wel eentje die ongetwijfeld zijn vruchten zal afwerpen, benadrukt Thomas Van Hooydonk.

“Het uiteindelijke doel van dit hele traject is om een aantal concrete en haalbare waarden en doelstellingen te bepalen die collectief leven onder onze constructive challengers. Die doelen zetten we daarna om in een veiligheidscampagne, met acties op korte en op lange termijn.”

“Op deze manier zetten we almaar grotere stappen richting een gedeelde veiligheidscultuur waarbij zoveel mogelijk mensen bij edibo zich nauw betrokken zullen voelen. Maar laat het duidelijk zijn: veiligheid is en blijft work in progress. De externe veiligheidscoaches zullen ons daarom in eerste instantie nog een tijdje blijven evalueren en bijsturen waar nodig.”

Is veiligheid op de werf ook één van uw grootste prioriteiten?

Zoals u kunt zien, zijn veiligheid, orde en netheid op de werf geen begrippen waar we zomaar lichtjes overgaan bij edibo. Bent u op zoek naar industriële bouwpartner die kwalitatieve industriële constructies op de wereld brengt én 100% aandacht heeft voor wat er op de werf gebeurt? Onze constructive challengers gaan de uitdaging graag voor u aan. Maak een afspraak of contacteer ons alvast voor meer vragen.